NL | EN

Privacy beleid

Datum: 4 November 2021

Dit privacy beleid zorgt ervoor dat we verantwoordelijkheid nemen voor het beschermen van uw rechten en privacy. Het beschrijft welke informatie we over u verzamelen, gebruiken en delen. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u ons altijd een mail sturen via ons mailadres info@novioscan.nl

De website www.novioscan.nl en de smartphone applicaties (zie: “SENS-U” in de Google Playstore (voor Android) en/of App Store(voor iOS)) zijn eigendom van Novioscan Holding B.V.

Onze contactinformatie:

Novioscan

NovioTech Campus gebouw M

Transistorweg 5

6534 AT Nijmegen

Nederland

+31 (0) 244200114

Kernwaarden:

Wij geloven in privacy en transparantie als het gaat om uw persoonlijke gegevens. Voordat we u hierover in detail informeren, delen we graag onze kernwaarden met u.

Ten eerste zullen we nooit uw persoonlijke data verkopen aan derden. Ten tweede zullen we u nooit om persoonlijke gegevens vragen tenzij we die nodig hebben om onze service aan u te verlenen. Ten derde delen we nooit uw persoonlijke informatie met uitzondering van de situaties zoals hieronder beschreven. Tot slot stellen we het zeer op prijs dat u met ons wilt werken en dat u ons uw persoonlijke informatie toevertrouwt. Deze verantwoordelijkheid nemen we zeer serieus.

Verzamelen van gegevens

 • Novioscan Smartphone Applicaties

Als u de smartphone applicatie (app) “SENS-U” gebruikt van Novioscan, gedownload en geïnstalleerd via de Google Playstore (voor Android) en/of App Store (voor iOS), worden er geen gegevens verzameld van deze apps.

Toestemming voor het verzamelen van locatie-data wordt u gevraagd alleen ten behoeve van het gebruiken van de volledige functionaliteit van Bluetooth® 5 om zo de apps te verbinden met de SENS-U blaassensor.

 • Novioscan website

Als u de website van Novioscan bezoekt en contact met ons opneemt, verzamelen we onderstaande gegevens en de hieronder beschreven wijze:

 • Accountinformatie

Deze informatie bestaat uit uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Deze informatie gebruiken we zoals u van ons mag verwachten. Namelijk om contact op te nemen of om u onze nieuwsbrief te sturen. Deze gegevens worden vastgelegd in Google Analytics

 • Communicatiegegevens

Als u ons een mail stuurt of een andere vorm van communicatie, bewaren we deze inclusief de inhoud zodat we kunnen reageren op uw verzoek of u op een andere wijze van dienst te zijn.

 • Gebruik van data en cookies

We kunnen informatie verzamelen over hoe u toegang krijgt tot onze service en het gebruik hiervan (“Gebruikersgegevens”). Deze Gebruikersgegevens kunnen informatie bevatten als het IP-adres van uw computer, type internet browser, browser versie, de pagina’s die u bezoekt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de tijd die spendeert op de pagina’s, device identifiers en andere diagnostische data.

We kunnen gebruik maken van cookies of vergelijkbare technologieën om de activiteit op onze website bij te houden en informatie op te slaan.

Cookies zijn kleine bestanden die mogelijk u op een anonieme wijze identificeren. Cookies worden verzonden naar uw internetbrowser en opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt. Traceertechnologie, zoals bakens, tags en scripts worden gebruikt om onze website te verbeteren en te analyseren. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat u een melding krijgt als een cookie verzonden wordt.

 • Gebruik van data

Wij gebruiken de verzamelde data voor verschillende doeleinden:

 • Het beschikbaar stellen en onderhouden van onze website
 • Het informeren over wijzigingen op onze website
 • Het mogelijk maken voor u om gebruik te maken van interactieve onderdelen op onze website, indien u hiervoor kiest.
 • Het leveren van ondersteuning en service
 • Het analyseren met als doel het verbeteren van onze website
 • Het monitoren van het gebruik van onze website
 • Het opsporen, detecteren en oplossen van technische problemen

Transfer van gegevens

Uw informatie, inclusief persoonlijke data, kunnen worden opgeslagen op computers buiten Nederland waar mogelijk een andere privacywetgeving is dan binnen de Europese Unie.

Indien u zich buiten Nederland bevindt en ons informatie verschaft, houdt er dan rekening mee dat deze data in Nederland worden opgeslagen en verwerkt. Door akkoord te gaan met ons privacy beleid betekent dat u toestemming geeft voor deze wijze van gegevensverwerking.

Novioscan Holding B.V. neemt alle maatregelen die u redelijkerwijs van ons mag verwachten om uw gegevens te bewerken en te beveiligen conform dit privacy beleid. Uw gegevens zullen op geen enkele wijze worden overgebracht naar een andere organisatie of land tenzij er voldoende waarborgen zijn.

Beschikbaar stellen van informatie

Novioscan Holding B.V. kan uw persoonlijke gegevens delen indien het van mening is dat dit nodig is om:

 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten en eigendommen van Novioscan Holding B.V. te beschermen
 • Malafide gebruik van de website te voorkomen en te onderzoeken
 • De persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website te beschermen
 • Ons te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Veiligheid van data

Het beveiligen van uw data is belangrijk voor ons. Houdt er echter rekening mee dat geen enkele methode voor het verzenden van gegevens via internet en/of het opslaan van gegevens 100% veilig is. We streven ernaar om uw gegevens te beveiligen op een wijze die bedrijfsmatig voor ons haalbaar is. Wij kunnen echter geen 100% garantie geven.

Service Providers

We kunnen gebruik van derden om onze website namens os te maken, onderhouden en beschikbaar te stellen of om ons te helpen deze te analyseren. Deze derde partijen hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens om bovenstaande taken uit te voeren en zijn verplicht om deze niet voor andere doeleinden te gebruiken of beschikbaar te stellen.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder ons beheer staan. Indien u op de link klikt, wordt u doorgelinkt naar de website van een derde partij. Wij adviseren u om het privacybeleid van die site goed door te lezen. Wij hebben geen controle over of verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacy beleid of methoden van websites van derden.

Wijzigingen in dit privacy beleid

We kunnen regelmatig ons privacybeleid wijzigen. Deze wijzigingen zullen op deze pagina bekend worden gemaakt. Dit zullen we doen door u een email te sturen en/of een duidelijke vermelding op onze website te plaatsen voorafgaand aan de genoemde wijzigingen. Tevens zal de datum vermeld worden waarop de wijzigingen van kracht zijn. We adviseren u dit privacybeleid regelmatig te controleren op wijzigingen. Veranderingen in het privacybeleid zijn geldig zodra deze zijn gepubliceerd op deze pagina.